intro

Jag formar unika linjer i vax och tecknar ,utan förlaga och i ett sammanhängnade arbetsmoment , direkt mot väggen/fasaden/underlaget. Teckningarna gjuts sedan på Herman Bergmans Konstgjuteri.
Min utgångspunkt är männsikan i relation till andra människor, situationer, platser eller emotionella strömningar.

Foto: Josefine Axelssson

Foto: Josefine Axelssson

The decision

Foto: Josefine Axelssson

Stealing

Foto: Josefine Axelssson

Thank you for leaving

Foto: Josefine Axelssson

On the edge

Foto: Janne Jönsson och Malin Berglund Unger